Локални пречиствателни станции за пълно пречистване на отпадъчни води.

Локални пречиствателни станции за пълно пречистване на отпадъчни води.

 

Пречиствателни станции - Локална пречиствателна станция за къща


Групата на Енвотех ЕООД от изделия от полиетилен включва различни по форма резервоари за вода - свободно стоящи и за вкопаване, помпени станции, каломаслоуловители / мзниноуловители / маслоуловители или нефтоуловители, системи за дъждовни води, мобилни тоалетни, и др, като и локални модулни пречиствателни станции с капацитет от 6 до 60 Е.Ж. с анаеробен или аеробен процес на пречистване.

Пречиствателни станции

 

 

 

При избора на пречиствателното съоръжение винаги трябва да се вземе предвид заустването на  пречистените води.

 

Модулните пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) гарантират по-високо ниво на пречистване, като водата е в нормата за заустване в попивна система или за напояване на зелени площи.


Пречиствателните станциии на Rototec са изцяло биологични системи за пречистване на битови отпадъчни води от жилища, хотели, ресторанти и други източници на отпадъчни води.

 

Пречиствателните станции са проектирани, тествани и сертифицирани в съответствие с европейски стандарт EN 12566: 3 (Малки пречиствателни станции до 50 Е.Ж - Част 3: Предварително изработени и/или сглобени на място съоръжения за пречистване на битови отпадъчни води) и пречистване по отношение на основните референтни показатели: БПК5, ХПК, ОНВ, N.

 

Пречиствателните модули са изработени от полиетилен по технология с ротационно леене.

 


Технологично пречиствателната станция се състои от модули: за първично пречистване, утаяване, анаеробно пречистване и втори за аробно пречистване с циркулация на активна утайка, модул аериран биофилтър за активно пречистване с филтърен пълнеж, аериращ дифузьор с аериращи секции и въздуходувка, модул за утаяване, избистряне и отвеждане на утайките чрез еърлифт система.

Пречиствателната станция е снабдена  с панел за управление със звукова и визуална сигнализация, таймер за оптимизиране работата на въздуходувката.

 

Модулни пречиствателни станции за пречистване на отпадъчни води.

 

 

За информация и поръчки, моля свържете се с нас.

 

  

© 2020 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА

КАРТА НА САЙТА